با شماره 9 - 02144762008 تماس بگیرید یا رزرو آنلاینالان رزرو کنید

همه رویدادها

رویداد نشسته آمت دو

تاریخ شروع: آذر ۲۳, ۱۳۹۷
زمان: ۸:۰۰ ب.ظ - ۱۰:۰۰ ب.ظ

رویداد نشسته آمت دو

در این صورت بیشتر از حد معمول استفاده نکنید. به نظر میرسد که این میزان در سالهای آینده به شدت کاهش پیدا کرده و به…

ادامه مطلب

تخفیف ۶۰ درصدی

تاریخ: آذر ۲۲, ۱۳۹۷ - آذر ۲۳, ۱۳۹۷
زمان: ۸:۰۰ ب.ظ - ۱۰:۰۰ ب.ظ

تخفیف ۶۰ درصدی

در این صورت بیشتر از حد معمول استفاده نکنید. به نظر میرسد که این میزان در سالهای آینده به شدت کاهش پیدا کرده و به…

ادامه مطلب

تخفیف ۸ روزه رستوران ما

تاریخ: آذر ۱۹, ۱۳۹۷ - آذر ۲۲, ۱۳۹۷
زمان: ۹:۰۸ ب.ظ - ۱۱:۰۰ ب.ظ

تخفیف ۸ روزه رستوران ما

در این صورت بیشتر از حد معمول استفاده نکنید. به نظر میرسد که این میزان در سالهای آینده به شدت کاهش پیدا کرده و به…

ادامه مطلب

همایش و جشن هالوین

تاریخ شروع: آذر ۱۹, ۱۳۹۷
زمان: ۸:۰۰ ب.ظ - ۱۰:۰۰ ب.ظ

همایش و جشن هالوین

در این صورت بیشتر از حد معمول استفاده نکنید. به نظر میرسد که این میزان در سالهای آینده به شدت کاهش پیدا کرده و به…

ادامه مطلب

همایش بزرگ به مناسبت سال جدید

تاریخ: دی ۲۶, ۱۳۹۶ - دی ۲۸, ۱۳۹۶
زمان: ۹:۰۰ ب.ظ - ۱۱:۰۰ ب.ظ

همایش بزرگ به مناسبت سال جدید

در این صورت بیشتر از حد معمول استفاده نکنید. به نظر میرسد که این میزان در سالهای آینده به شدت کاهش پیدا کرده و به…

ادامه مطلب